Yrityksen vakuutukset ja palkka-asiat.

 

Yrityksen vakuutukset ja palkka-asiat

Ennen kuin perustat yrityksesi, kannattaa etukäteen huolellisesti selvittää, mitä vakuutuksia toimintasi tarvitsee ja yrittäjä henkilökohtaisesti. Vakuutusten avulla voidaan pienentää riskejä, jotka liittyvät yritystoimintaan ja yrittäjän omaan henkilökohtaiseen turvaan työkyvyttömyyden tai yritystoiminnan loppumisen varalta.

Yrittäjän ainoa pakollinen vakuutus on yrittäjän oma eläkevakuutus, YEL-vakuutus, mikäli yrittäjän työtulo ylittää 7.502,00 euroa vuodessa ja yritystoiminta on kestänyt yli neljä kuukautta.

 

Muita vapaaehtoisia vakuutuksia ovat mm:

 • Yrittäjän vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

 • Keskeytysvakuutus

 • Vastuuvakuutus

 • Oikeusturvavakuutus

 

Yritysneuvolan yhteistyökumppanin avulla saat tarvittavista vakuutuksista lisätietoa ja laskelman vakuutusten vuosikuluista.

Tarvitsetko muita työntekijöitä yrityksesi käynnistämiseen?

Kun palkkaat yritykseesi työntekijän, olet velvollinen ilmoittautumaan Verohallinnon työnantajarekisteriin. Työnantaja ilmoittaa Verohallinnolle kuukausittain palkan ennakonpidätyksen ja sosiaaliturvamaksun ja maksaa nämä suoritukset joka kuukauden 12. pv. Lisäksi sinun tulee rekisteröityä Työttömyysvakuutusrahastoon, jonne maksetaan työntekijästä työttömyysvakuutusmaksua sekä Työeläkeyhtiöön, jonne maksetaan kuukausittain työntekijältä peritty ja työnantajan maksama eläkemaksu.

Työnantajan kulut palkkauksessa

 

PL 41, Keskikatu 2, 2krs 04201 Kerava       0400 351 362   kari.leisma@yritysneuvola.fi