Toimivan yrityksen palvelut.

 

Toimivalla yrityksellä on edessään monenlaisia haasteita esim. seuraavista syistä:

 • toiminnan tason muutokset kasvun, sesonkiluonteisuuden tai supistumisen seurauksena

 • kannattavuus kustannus- ja myyntihintapaineiden alla

 • rahoituksen riittävyys ja saanti päivittäiseen toimintaan sekä yrityksen kehittämiseen

 • työvoimakysymykset

 • osaamisen tason ylläpito ja varmistaminen

 • tunnuslukujen merkityksen ymmärtäminen

 • tulevaisuuden suunnittelu ja budjetointi

 • ulkomaankaupan ja kansainvälistymisen haasteet

 

Näihin kaikkiin ja moniin muihinkin haasteisiin voi tulla etsimään ratkaisuja yhdessä Yritysneuvolan useita tuhansia erilaisia tilanteita kokeneiden asiantuntijoiden kanssa.

Alustavassa kartoituskeskustelussa muodostetaan yhteinen käsitys tilanteesta ja sen jälkeen sovitaan tarvittavista jatkotoimista sekä asiantuntija-, koulutus- rahoitus- ym  toimenpiteistä.

 

Yrityksen tulevaa toimintaa voidaan sen historiaa kuvaavan kirjanpidon lisäksi ennustaa Yritysneuvolan ohjauksessa laadittavilla kassavirta-, rahoitus-, investointi- ja kannattavuuslaskelmilla. Ne sekä erillinen liiketoimintasuunnitelma ovat usein välttämättömiä edellytyksiä laina- ja rahoitushakemusten tueksi. Näiden laatimisen ohjauksesta Yritysneuvolalla on useiden tuhansien kertojen kokemus.

 

 

PL 41, Keskikatu 2, 2krs 04201 Kerava       0400 351 362   kari.leisma@yritysneuvola.fi