Liiketoiminnan kehittäminen.

 

Liiketoiminnan tehtävänä on käytännössä aina tuottaa voittoa. Mitä suurempaa voittoa saadaan, sitä parempi yrityksen omistajille, johtajille ja verotulojen muodossa myös yhteiskunnalle. Yrityksen saama voitto liittyy yrityksen kehittymiseen, yrityskulttuurin rakentamiseen ja yrityksen työympäristöön. Menestyvien pk-yritysten johtajat ja omistajat myöntävät varmasti, että heidän menestyksessään ei ole ollut kyse vain hyvästä onnesta.

 

Useimpien menestystarinoiden taustalla on huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma, jota sovelletaan jatkuvasti yrityksen toimintaan. Strateginen johtaminen on yhtä kuin yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin pyrkivän suunnitelman kehittäminen ja käyttöön ottaminen.

 

Liiketoimintastrategian kehittäminen ei välttämättä vaadi kalliiden konsulttien palkkaamista – yrityksen henkilökunta ja työympäristö tarjoavat hyvän perustan strategiaan liittyvien ideoiden löytämiseksi ja niiden käyttöön ottamiseksi. Uuden idean tai toimintatavan suunnittelu vaatii resursseja, joiden järkevästä käyttämisestä yrityksen omistajan on tehtävä päätös. On tietenkin selvää, että uuden idean soveltamiseen, soveltamatta jättämiseen tai muutoksen tekemiseen liittyy riskejä, ja yritykselle koituu tästä niin etuja kuin kustannuksiakin.

 

Monet yritykset kehittävät joka vuosi toimintansa parantamiseen tähtääviä suunnitelmia, mutta eivät laadi yksityiskohtaista suunnitelmaa näiden suunnitelmien toteuttamiseksi. Muutosten saavuttamiseksi yrityksellä on oltava käytännön toimintatapa, jotta voitaisiin välttää yrityksen eri sidosryhmien kautta tuleva mahdollinen vastustus. Jotta muutos voisi onnistua, on otettava mukaan yrityksen kaikki sidosryhmät osaksi muutosprosessia ja saatava heidät vakuuttuneeksi siitä, että kyseessä oleva muutos hyödyttää kaikkia osapuolia. Suunnitellun muutoksen tulokset ovat paljon tärkeämpiä kuin muutoksen toteuttamisessa sovelletut menetelmät.

 

Jotkin kehittämisestä saatavista eduista liittyvät rahaan. Näitä ovat esimerkiksi tuotteen kasvaneesta myynnistä saatava kassavirta tai strategian ansiosta alentuneet kustannukset. Muut edut ovat myös tärkeitä, mutta niiden muuttaminen luvuiksi on vaikeampaa. Asiakastyytyväisyys voi esimerkiksi parantua, mikä voi lisätä myyntiä tulevaisuudessa.

 

Riskien välttely ja mahdollisuuksien hyödyntämättä jättäminen ei tarjoa yritykselle minkäänlaista turvaa. Oli yritys kuinka menestyvä tahansa, sen toiminta ei voi koskaan olla täysin riskitöntä. Turvallisuutta voidaan kuitenkin parantaa, kun riskit, hyödyt ja kustannukset analysoidaan tarkasti.

 

Suunnitelmaa pitäisi päivittää jatkuvasti tilanteiden muuttuessa ja yrityksen saadessa tietoa yhden tai kahden strategian toimivuudesta. Havaintoja on usein helpompaa tehdä jälkikäteen, joten ei pidä pelätä suunnitelman ajoittaista muuttamista. Tärkeintä on, että suunnitelman on oltava jatkuvasti ajan tasalla.

 

Yritysneuvola on myös kehitysneuvola, joka auttaa, mikäli yrityksesi organisaatio ei saa yksin ratkaistua liiketoiminnan ongelmia ja pullonkauloja. Tarjoamme apuamme yrityksesi liiketoiminnan kehittämiseen elinkaaren eri vaiheissa, tilanteissa ja toiminnoissa. Ota rohkeasti yhteyttä ja kehitetään yhdessä yrityksesi tuloskunto paremmaksi!

 

PL 41, Keskikatu 2, 2krs 04201 Kerava       0400 351 362   kari.leisma@yritysneuvola.fi